PROGRAM

OSNOVNE SMJERNICE LIJEČENJA OZLJEDA KOLJENA

OSNOVNE SMJERNICE LIJEČENJA OZLJEDA KOLJENA
9:00 – 9:10 UVOD, Damir Hudetz
9:10 – 9:30 DIJAGNOSTIKA OZLJEDA KOLJENA, Igor Borić
9:30 – 9:40 DISKUSIJA
9:40 – 10:00 OZLJEDE LIGAMENATA KOLJENA, Boris Žulj
10:00 – 10:10 DISKUSIJA
10:10 – 10:30 PRIJELOMI U PODRUČJU KOLJENA, Tadija Petrović
10:30 – 10:40 DISKUSIJA
10:40 – 11:10 PAUZA ZA KAVU
11:10 – 11:30 h KIRURŠKO LIJEČENJE OZLJEDA LIGAMENATA, Željko Jeleč

11:30 – 11:40 DISKUSIJA
11:40 – 12:00 OZLJEDA MENISKA I ZGLOBNE HRSKAVICE, Alan Ivković
12:00 – 12:10 DISKUSIJA
12:10 – 12:20 KONZERVATIVNO LIJEČENJE I REHABILITACIJA OZLJEDA KOLJENA, Saša Bašćevan
12:20 – 12:30 DISKUSIJA
12:30 – 12:40 UTJECAJ PREHRANE NA OZLJEDE LOKOMOTORNOG SUSTAVA, Sanja Jelušić
12:40 – 12:45 DISKUSIJA
12:45 – 13:00 SPONZORSKO PREDAVANJE / Preventivno i predoperativno pranje oktenidinima / Oktal pharma
13:00 – 13:05 ZAKLJUČAK SASTANKA

Kotizacije

SPECIJALIST SPECIJALIZANTI / IZLAGAČI
FIZIOTERAPEUTI / MED. SESTRE
RANA KASNA RANA KASNA RANA KASNA
80,00 EUR 100,00 EUR 60,00 EUR 80,00 EUR 40,00 EUR 60,00 EUR

 

RANA KOTIZACIJA TRAJE DO 31.01.2019.
LIMITIRANI JE BROJ KOTIZACIJA – 200 KOTIZACIJA

OVAJ DOGAĐAJ ĆE BITI BODOVAN:

  • HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA (CMC BODOVI)
  • HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA (CMC BODOVI)
  • HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA (CMC BODOVI)
Info o kotizaciji e-mail:
Muskels info e-mail:
mbh-oac@dubrovniksun.hr info@muskels.hr

SPONZORI

DIJAMANTNI

PLATINASTI

ZLATNI

SREBRNI

BRONČANI

OSTALI