Muskels LAB – 26.10.2018 – Kraš Auditorium – Zagreb

OSNOVNE SMJERNICE LIJEČENJA OSTEOARTRITISA KOLJENA
9:00 – 9:10 UVOD
9:10 – 9:30 BIOLOGIJA OA
Miro Mayer
9:30 – 9:40 DISKUSIJA
9:40 – 10:00 DIJAGNOSTIKA OA
Željko Jeleč
10:00 – 10:10 DISKUSIJA
10:10 – 10:30 FARMAKOLOŠKA I INJEKCIJSKA TERAPIJA OA
Alan Ivković
10:30 – 10:40 DISKUSIJA
10:40 – 11:10 PAUZA ZA KAVU
11:10 – 11:30 KIRURGIJA OČUVANJA ZGLOBA
Damir Hudetz
11:30 – 11:40 DISKUSIJA
11:40 – 12:00 ENDOPROTETSKI ZAHVATI
Boris Žulj
12:00 – 12:10 DISKUSIJA
12:10 – 12:20 REHABILITCIJA OA
Tadija Petrović
12:20 – 12:30 DISKUSIJA
12:30 – 12:45
12:30 – 12:45

Info kotizacije e-mail:
mbh-oac@dubrovniksun.hr

Muskels Info e-mail:
info@muskels.hr

SPONZORI PROJEKTA

DIJAMANTNI

PLATINASTI

SREBRNI

BRONČANI

OSTALI

SPONZORI

DIJAMANTNI SPONZOR

PLATINASTI SPONZOR

ZLATNI

SREBRNI SPONZOR

BRONČANI SPONZOR

OSTALI SPONZORI